English    

 * Kalkyl
* Info
 

Info


Vill du veta mer om hur teleanläggningar ska dokumenteras?

Det finns en svensk standard för detta med nummer SS 45512.
Formulär 00-38 visar på ett formaliserat sätt hur
anläggningen är uppbyggd. Kopplingar som inte kan
visas i tabellform registreras med förbindningsscheman.

Tidningen Elinstallatören skriver regelbundet om ämnet.
Vill du se kostnadsbilden för registrering, se kalkylen.

Kurser i ämnet ges av våra kollegor på www.elkoda.se

 
     
Kontakta oss
Registrering
Tele/datanät
Konsultstöd för
telekommunikation
Sidoaktiviteter

Sökmöjligheter

Webkarta

Dockan Design 00-01