English    

 * Kalkyl
* Info
* Kurs

Kalkyl


För att bedöma kostnaden för att registrera ett enkelt
tele eller datanät kan följande kalkyl användas.
vill du beställa registrering så kontakta oss

Ditt underlag faxar du över till oss, vi registrerar och
översänder pärm och diskett.

Artikel Antal Kostnad Summa
Datauttag/enheter __________ x 1-10 = __________
Kopplingsstativ __________ x 100 = __________
Centralenheter __________ x 440 = __________
  Sammanställning = ........600
  Slutsumma = __________
 
     
Kontakta oss
Registrering
Tele/datanät
Konsultstöd för
telekommunikation
Sidoaktiviteter

Sökmöjligheter

Webkarta

Dockan Design 00-01