English    

 


 
* Videokonferens
* Bokning

Konsultstöd för telekommunikation

Utredningar kring nätuppbyggnad, växelbyten, etc.

Skapa bild/videokonferensrum.
PC - grupp - konferenssystem.

Vi disponerar eget bildkonferensrum

 
     
Kontakta oss
Registrering
Tele/datanät
Konsultstöd för
telekommunikation
Sidoaktiviteter

Sökmöjligheter

Webkarta

Dockan Design 00-01