English    

 * Kalkyl
* Info

Registrering Tele/datanät


Företaget genomför dokumentationsprojekt av olika slag
med datorstöd.

Data och telenät dokumenteras enligt svensk standard
SS 4551200-38.
Erfarenhet finns med svenska programet ELKODAför registrering,

Ritningar etc utförs i EasyCad eller AutoCad-miljö, övriga dokument i MS-office

 
     
Kontakta oss
Registrering
Tele/datanät
Konsultstöd för
telekommunikation
Sidoaktiviteter

Webkarta

Dockan Design 09-01