English    

 


 
 

* Energiteknik
* Styrsystem
* Mobil robotteknik
* Internet
* Gateway
* Länkar

Sidoaktiviteter


Ett antal aktiviteter pågår i projektform.

Just nu är robotteknik mycket intressant.Speciellt applikationer
med mobila "sociala" robotar

Kontakt finns med företag jorden runt, vi kan förmedla kontakter.
 


 
     
Kontakta oss
Registrering
Tele/datanät
Konsultstöd för
telekommunikation
Sidoaktiviteter

Sökmöjligheter

Webkarta

Dockan Design 00-01